Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Trương Thị Thu Trang

Giám đốc

Bằng cấp:

Tiến sỹ kinh tế

Đại học Tổng hợp quốc gia Australia

Bà Trương Thị Thu Trang có 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bà đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sĩ kinh tế phát triển tại Đại học Willams College, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, tiến sĩ kinh tế tại Đại học Quốc gia Úc. Trước khi đảm nhận vị trí giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp, bà đã kinh qua nhiều vị trí nghiên cứu và quản lý trong Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn và từng là chuyên gia tư vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực quốc tế, Ủy hội Mê Công, Đại học Dartmouth College,  Đại học Quốc gia Úc,...