Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Đặng Kim Khôi

Giám đốc

Bằng cấp:

Tiến sỹ kinh tế

Đại học Tổng hợp quốc gia Australia