Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

William H. Meyers

Cố vấn cao cấp

Giáo sư William H. Meyers (Kinh tế Nông nghiệp, Mô hình cân bằng từng phần)

Ông William H. Meyers là Giám đốc Chương trình Quốc tế CAFNR và là Giáo sư Nông nghiệp và Kinh tế ứng dụng tại Đại học Missouri. Ông là quyền Giám đốc của Phòng Khoa học Xã hội Ứng dụng vào năm 2011 và đồng giám đốc Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Missouri (FAPRI-MU) từ năm 2003 đến năm 2010. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế nông nghiệp của Đại học Minnesota, bằng thạc sĩ từ trường Đại học Phillippines và bằng cử nhân từ Cao đẳng Goshen. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc lâu năm về chính sách nông nghiệp và nông thôn ở Lithuania, Latvia, và Estonia sau khi các nước này giành được độc lập. Tiến sĩ Meyers đã là tác giả của rất nhiều ấn phẩm về chính sách thương mại, nông nghiệp và nông thôn, phân tích thị trường hàng hoá và kinh tế chuyển đổi.


Https://www.fapri.missouri.edu/?staff=william-meyers