Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

Quentin Grafton

Cố vấn cao cấp

Giáo sư Quentin Grafton (Kinh tế và Chính sách đối biến đổi Khí hậu Tài nguyên thiên nhiên)

Ông R. Quentin Grafton, FASSA, là Giáo sư Kinh tế, thành viên hội đồng chính sách công của ANU, Thành viên của Hiệp hội Chính sách Châu Á và Thái Bình Dương và Giám đốc Trung tâm Kinh tế, môi trường và chính sách về Nước (CWEEP) tại Trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Úc. Tháng 4 năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch, Chủ tịch UNESCO về Kinh tế Nước và Quản lý Nước xuyên biên giới, và từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014 là Giám đốc tại Trung tâm Chính sách công Quốc Quốc gia Úc (ANIPP). Hiện ông đang làm Giám đốc mạng lưới quản lý thực phẩm, năng lượng, môi trường và nước.


Ông nhận được nhiều giải thưởng có uy tín khác nhau, gần đây nhất là Giải Eureka về Nghiên cứu Nước và Đổi mới được trao bởi Ủy ban Nước Quốc gia (2011), Giải thưởng của Hiệu trưởng về Giáo dục, Quản lý Xuất sắc và Khen thưởng của ANU về đóng góp nổi bật cho hỗ trợ học tập của sinh viên (2011).


Https://crawford.anu.edu.au/people/academic/quentin-grafton