Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

Nguyễn Văn Kiền

Cố vấn cao cấp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền (Xã hội học)

Ông Nguyễn Văn Kiền là Tiến sĩ Xã hội học tại trường Đại Học Quốc Gia Úc từ năm 2012 với học bổng từ Quỹ phát triển tài năng lãnh đạo của chính phủ Úc. Luận án tiến sĩ của ông về “Vốn xã hội, đa dạng sinh kế và khả năng thích ứng của các hộ gia đình đối với lũ lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” được tài trợ bởi Viện kinh tế tài nguyên môi trường Đông Nam Á (EEPSEA, thuộc IRDC) và đã được xuất bản dưới dạng báo cáo nghiên cứu và tóm lược chính sách. Ông hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn, Đại học An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trường Môi trường và Xã hội Fenner trực thuộc đại học Quốc gia Úc.


Ông Kiền cũng đã xuất bản một số bài báo trên các tạp chí quốc tế và báo trong nước. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề xã hội và môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long và đã đưa các công trình của mình thuyết trình tại nhiều hội nghị trong nước và quốc tế liên quan đến giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại, trọng tâm nghiên cứu của ông là bảo tồn và một trong những thành tựu nổi bật nhất của ông là bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi tại tỉnh An Giang.

Http://fennerschool.anu.edu.au/about-us/people/kien-van-nguyen