Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Bùi Phương Thanh

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp:

Thạc sĩ kinh tế

Đại học Warwick, Vương quốc Anh.