Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Lù Đức Tự

Nghiên cứu viên

 

Qualification:

BSc in Rural Development

Hanoi University of Sciences, Vietnam National University-Hanoi

 

 

Bằng cấp:

Kỹ sư phát triển nông thôn

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên