Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Phạm Minh Trí

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp

Kinh tế Nông nghiệp

Đại học Công nghệ Curtin, Tây Úc 

Mob: 0913 363 719

Email: phamminhtri.ipsard@gmail.com