Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

David Vanzetti

Cố vấn cao cấp

 

Tiến sĩ David Vazetti (Kinh tế Thương mại và GTAP)

Tiến sĩ David Vanzetti là một nhà kinh tế nông nghiệp với bề dày kinh nghiệm, ông đã từng làm việc tại Cục nông nghiệp và kinh tế tài nguyên (ABARE) tại Canberra, Tổ chức Liên hợp quốc tại Rome và Geneva và một số trường đại học. Ông hiện là cộng tác viên tại Trường Chính sách công Crawford của Đại học Quốc gia Úc tại Canberra. Các nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào phân tích chính sách thương mại. Một số công trình ứng dụng gần đây của ông tập trung vào nghiên cứu các hiệp định thương mại tự do, các biện pháp phi thuế và an toàn thực phẩm.


Https://crawford.anu.edu.au/people/visitors/david-vanzetti