Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Đoàn Minh Thu

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp:

Thạc sỹ Quản lý và Chính sách Môi trường

Đại học Adelaide, Úc

Mob: 0944014885

Email: thu.doan@cap.gov.vn/doanthu85@gmail.com