Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

Đặng Kim Sơn

Cố vấn cao cấp

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn (Nông dân, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Ông Đặng Kim Sơn là nhà nghiên cứu nông nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam. Ông đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – cơ quan tham mưu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các công trình nghiên cứu của ông được các cơ quan Chính phủ và đối tác quốc tế đánh giá rất cao. Hiện nay sau khi nghỉ hưu, ông đang giữ chức cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của ông là đề xuất "Tam Nông" nhằm tái cơ cấu nông nghiệp và nông thôn. Đề xuất này đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt và trở thành một nghị quyết quan trọng của Quốc hội nhằm cải tổ triệt để khu vực nông thôn về cơ sở vật chất (cơ sở hạ tầng, phát triển cơ sở) và phát triển con người (đào tạo lao động, tạo việc làm ...). Với kinh nghiệm lâu năm, kiến ​​thức sâu rộng, và niềm đam mê nghiên cứu nông nghiệp cũng như tâm huyết đối với nông dân, ông là một nhà kinh tế điển hình đã cống hiến cuộc đời mình cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.