Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm hành chính

Trần Thị Lệ Thúy

Nhân viên hành chính

 

Bằng cấp:

Cử nhân Tiếng Pháp

Đại học Hà Nội

Email: tranthilethuy@cap.gov.vn

Tel: (+84 4) 37280491

Fax: (+84 4) 37280489